CareGroup.dk

CareGroup

Care muligheder i Aller højeste klasse. Skræddersyet, individuelt tilpasset, så som bl.a. rejser i ind / udland, Golf & tennis ture ind / udland (privat træner), Luksus Cruise, el cykler, scooter, massage, luksus wellness ophold, it-værktøj, omsorg & pleje m.m.

Klientel Senior

Det første projekt i Caregroup er lanceret, nemlig www.minlivshistorie.dk